NL - FR
 

icone

GEOTHERMIE

Door de stijgende energiekosten wordt het gebruik van aardwarmte steeds interessanter voor het verwarmen en/of koelen van gebouwen. Het gebruik van deze onuitputtelijke energiebron biedt tevens een milieuvriendelijk alternatief voor de slinkende reserves aan fossiele brandstoffen. De aardwarmte kan door middel van een warmtepomp op 2 manieren aan de dieper liggende grondlagen onttrokken worden.
Bij een open systeem wordt het water opgepompt uit een bronput en rechtstreeks door de warmtepomp gestuurd. Het afgekoelde water wordt teruggepompt in een retourput zodat de watertafel niet verstoord wordt. Dit systeem biedt het grootste rendement.
Tegenwoordig wordt meestal geopteerd voor een gesloten systeem waarbij een of meerdere aardwarmtewisselaars in boringen tot 25 à 150 m diep geplaatst worden. Deze sondes worden gevuld met water of met een koelvloeistof dat d.m.v. een circulatiepomp door de warmtepomp gestuurd wordt. Het boorgat wordt na plaatsing van de sondes terug aangevuld met cementgrout om zo een goede geleidbaarheid te bereiken. Met een gesloten systeem kan eveneens zeer eenvoudig gekoeld worden waarbij de overtollige warmte afgegeven wordt aan de diepere grondlagen en deze zelfs terug opgewarmd worden.


Open systeem

Gesloten systeem

Steenweg 18b - 9661 BRAKEL .... Tel: 0032 55 42 84 99 .... Fax: 0032 55 42 54 23 .... info@noterman.be