NL - FR
 

icone

MILIEUBORINGEN

Milieuboringen nemen de laatste decennia een groot aandeel in van de markt van de boringen.
Enerzijds om de kwaliteit van het grondwater en het grondwaterniveau duidelijk in kaart te brengen.
Anderzijds het nemen van grondmonsters in het kader van saneringswerken en bodemonderzoek voor het opsporen en afbakenen van verontreinigingen in de bodem.
Tot onze activiteiten behoren o.a. het plaatsen van peilbuizen, boringen met holle avegaren, hamerboren, …

 

Steenweg 18b - 9661 BRAKEL .... Tel: 0032 55 42 84 99 .... Fax: 0032 55 42 54 23 .... info@noterman.be