NL - FR
 

icone

PALENWANDEN

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk een wand te vormen die kan dienst doen als grondkering.

Hierbij zijn 3 verschillende schikkingen mogelijk: naast elkaar geplaatste palen, elkaar rakende palen (tangenspalen) en elkaar snijdende palen (secanspalen).
Wanneer de palen snijdend uitgevoerd worden, ontstaat een secanspalenwand met waterremmende functie.
Voor het boren van de palen wordt eerst een geleidingsbalk aangelegd met boormallen in isomo.

Secanspalenwanden zijn ideaal als beschoeiingstechniek naast bestaande gebouwen.

Steenweg 18b - 9661 BRAKEL
Tél: 0032 55 42 84 99
info@noterman.be
www.noterman.be