NL - FR
 


icone

ROTSPUTTEN

Rotsputten worden geslagen in een onder druk staande, ondergrondse waterader, die gelegen is in het primaire gesteente.
In tegenstelling tot een filterput wordt een rotsput steeds in 2 fazen uitgevoerd. In een eerste fase wordt een boorgat gecreëerd d.m.v. spoelboren tot in de kop van de rotslagen. Dit boorgat wordt voorzien van een stalen verbuizing die over de gehele lengte ingecementeerd wordt om insijpeling van zand en minderwaardig water in de boorput te verhinderen.
Na uitharding van de cementspecie start de eigenlijke rotsboring d.m.v. hamerboren met perslucht tot het nagestreefde waterdebiet bereikt is.


Steenweg 18b - 9661 BRAKEL
Tél: 0032 55 42 84 99
info@noterman.be
www.noterman.be